6. branik

SPOMENIK AKTIVISTOM IN SIMPATIZERJEM OF ZA PREKMURJE PRI KAMENCIH

branik 6

Aprila 1941 sprožen nemški napad je pomenil začetek druge svetovne vojne za Jugoslavijo. Nemci so zasedeno Prekmurje kmalu prepustili madžarski državi. Ta je tu ponovno vzpostavila že prej osovraženo oblast in pokrajino vključila v državni okvir izpred leta 1919. Spet je uvedla madžarsko šolstvo, močno madžarizacijo ter agresivno državno propagando. Spet je mobilizirala domače moške v madžarsko vojsko in v delovne enote. Najhuje je tukajšnje ljudi prizadel teror madžarske policije in lokalne oblasti. Ob prvih pojavih odpora zoper njo je preganjala vsakogar, ki ga je sumila, da bi ji lahko škodoval.

30. avgusta leta 1941 so se v gozdičku med Trnjem in Odranci, na Kamenščicah, zbrali aktivisti in privrženci OF za Prekmurje, kjer je potekal tajni sestanek za boj proti okupatorju. Pričujoči sestanek priča o dejstvu, da se je tudi v tem zgodovinsko pomembnem obdobju mali človek v Prekmurju zavedal svojih slovenskih korenin in se združili v želji po množičnem odporu proti okupatorju. Okrog 30 udeležencev sestanka je ustanovilo okrožni narodno-osvobodilni odbor s konkretnimi zadolžitvami članov. Po zboru aktivistov je Štefan Kovač še z večjim elanom nadaljeval z letakovnimi akcijami.  Letake je pisal in razmnoževal v Trnju pri Hancovih, kamor so se aktivisti večkrat zatekali v varno zavetje. Po ustanovitvi okrožnega in akcijskega narodnoosvobodilnega odbora so se po Prekmurju širile sabotažna akcije, začeli pa so tudi s pripravami za boj proti okupatorju in njegovim sodelavcem. Sklenili so, da bo vojaški poveljnik Štefan Kovač, pri organiziranju čete pa naj bi mu pomagal Miško Kranjec. V odboru za vodenje akcij so bili še Vinko Megla, Evgen Kardoš, Martin Žalik in Štefan Horvat. Okupator je budno spremljal dejavnost in 27. septembra 1941 aretiral okrog 60 sodelavcev in simpatizerjev NOG, vendar pa jim vodstva ni uspelo ujeti. Madžari so zaradi aktivnosti več ljudi, predvsem iz Bistric, izgnali, zaprli, odpeljali na streljanje ali v taborišča; odvzeli so jim tudi premoženje.

Po aretaciji člana vodstva upora Evgena Kardoša, ki je po hudem mučenju izdal mesto sestanka pri Gančanih, je madžarska policija pripravila zasedo in ubila Štefana Kovača.

Spomenik aktivistom in simpatizerjem je bil postavljen leta 1981, skrb zanj je prevzela Občina Črenšovci, ki ga je večkrat obnovila, nazadnje leta 2018, ob 77-letnici zbora, ko je bil obnovljen celoten spomenik, na novo je bila postavljena spominska plošča, obnovili so majhne piramide ob stezi do spomenika, ki predstavljajo simbol OF, očistili so steber in stezo ter namestili nove železne mreže, ki imajo svoj simbolni pomen.