7. branik

KAPELA SVETEGA JANEZA KRSTNIKA V TRNJU

branik 7

Začetek črenšovske župnije sega v čas, ko se je število prebivalstva v naših vaseh naglo večalo. Do ustanovitve črenšovske župnije leta 1807 so vasi Črenšovci, Žižki in Trnje spadale v župnijo Turnišče, vse tri Bistrice pa v župnijo Beltinci.

Prvi črenšovski župnik je bil Peter Borkovič, nato so mu sledili: Matija Borovnjak, Jakob Sabar, Marko Kovačič, Boltižar Vugrinčič, Jožef Čačič, Matija Zadravec, Ferdinand Herman, Franc Tement, Ivan Krajnc, Štefan Grabar, Ivan Krajnc in župnijski upravitelj Zoran Car. Župnija Črenšovci je v svoji zgodovini vedno imela tudi kaplana, tako se je zvrstilo 67 kaplanov. Danes župnija Črenšovci nima kaplana, ima pa duhovnega pomočnika dr. Karla Bedernjaka.

Velik duhovni razcvet je župnija doživela v začetku 20. stoletja s prihodom Jožefa Klekla starejšega, ki je bil duhovni oče življenjskega utripa naših ljudi skoraj pol stoletja. Med sadove Kleklove gorečnosti lahko štejemo tudi številne duhovne poklice, med katerimi so tudi mučenec, božji služabnik Danijel Halas, glasbenik dr. France Cigan, zgodovinar dr. Ivan Zelko in drugi. Jožef Klekl je s svojim delovanjem posegel tudi na družbeno življenje. Ljudi je vzgajal k narodni zavednosti, k umnemu gospodarjenju in k medsebojni socialni pomoči.

Poseben utrip življenja so prinesle v naše kraje tudi šolske sestre, ki so v prvi polovici dvajsetega stoletja delovale v Žižkih.

Trpljenje, ki sta ga prinesli tukajšnjim ljudem prva in druga svetovna vojna ter množično izseljevanje zaradi težkega življenja, je ljudi le še bolj povezalo v krščanski veri in izpričevanju pripadnosti. O tem govori župnijska cerkev sv. Križa v Črenšovcih, podružnična cerkev blaženega Antona Martina Slomška na Gornji Bistrici, kapela Marije Pomočnice na Srednji Bistrici, Miklavževa kapela na Dolnji Bistrici, Florjanova kapela v Žižkih in kapela svetega Janeza Krstnika v Trnju. Po župniji najdemo še več kapel, križev in drugih verskih znamenj.

Temeljni kamen za kapelo v Trnju je bil postavljen leta 1976, kapela je bila nazadnje temeljito obnovljena leta 2013.