8. branik

MUZEJ GASILSTVA V ŽIŽKIH

branik 8

Gasilstvo predstavlja pomemben del življenja in čutenja naših ljudi vse od organiziranega ustanavljanja društev. Požari in druge nesreče so bile na območju Občine Črenšovci v preteklosti zelo pogoste. Z namenom, da bi preprečili najhujše in zmanjšali materialno škodo ter trpljenje ljudi ob izgubah, so naši predniki od prvih desetletij 20. stoletja naprej ustanavljali gasilska društva, ki so svojo dejavnost razširila tudi na druga področja, predvsem pa so bila vedno v službi ljudi in naroda. Ljudje so se lahko organizirano povezovali v društva šele, ko je nastopila svoboda. Ko se je smelo povedati, čeprav ne preveč na glas, kdo in kaj smo. Da smo Slovenci. In v organiziranih oblikah delovanja se je ta glas le še krepil, krepil se je občutek pripadnosti, krepilo se je slovenstvo.

Gasilsko društvo v Žižkih je bilo že pred drugo svetovno vojno zelo aktivno, o čemer pričajo ohranjeni dokumenti: prejeta priznanja in pohvale. Leta 1933 so se v vasi začeli pogovarjati o gradnji gasilskega doma, leto pozneje, leta 1934, se je sestal gradbeni odbor. Vire za gradnjo doma so predstavljali prispevki vaščanov, podpora in druga finančna pomoč. Leta 1936 je bil dom dograjen, blagoslovljen in predan svojemu namenu. Gasilski dom v Žižkih je s svojim stolpom pravi arhitekturni biser. Leta 1991 je bil dom obnovljen, ponovno je bila na dom naslikana podoba svetega Florijana, zavetnika gasilcev. Podobno prenovo je stavba doživela še enkrat, in sicer v avgustu 2005, ob 80-letnici PGD Žižki. Od takrat se v starem gasilskem domu v Žižkih nahaja gasilski muzej, v katerem je urejena  spominska soba in v njej shranjeni stari zapiski in kronologija vasi Žižki.

Od leta 2008 je gasilska dejavnost na ravni Občine Črenšovci organizirana pod okriljem Gasilske zveze Črenšovci, ki združuje 6 prostovoljnih gasilskih društev vseh vasi Občine Črenšovci. Številni člani vseh gasilskih društev v naših vaseh so v celotni zgodovini predstavljali gonilno silo razvoja in napredka vseh naših krajev, še posebej krepitve narodne zavesti med preprostimi ljudmi.