9. branik

SPOMENIK JOŽEFA KLEKLA st.

branik 9

Jožef Klekl st. je bil najstarejši izmed osmih otrok matere Terezije in očeta Štefana v Krajni. Osnovno šolo je obiskoval na Cankovi, zatem pa se je v Lendavi dve leti učil madžarskega jezika, da bi bil sprejet v gimnazijo. V Kőszeškem zavodu Kelcz-Adelffy je tako končal štiri razrede nižje gimnazije, štiri leta višje z maturo pa v Sombotelu. Zatem je stopil v sombotelsko bogoslovje in bil tam v času med 1893 in 1897, ko ga je sombotelski škof Kornél Hidasy posvetil v duhovnika. Klekl je kot kaplan in župnik deloval po župnijah v letih 1897-1910. Najprej je kaplanoval v domači župniji na Tišini pri duhovniku Francu Ivanocyju, zatem v Incédu na Gradiščanskem in v Črenšovcih (1903-1905), kot župnik pa deloval pri Sv. Sebeščanu v Pečarovcih (1905-1910). Tam se je zaradi bolezni tudi upokojil in se preselil v Črenšovce, kjer je bival kot upokojeni župnik do smrti in nadaljeval svoje vsestransko poslanstvo. Za Ivanocyjem je bil Klekl prvi, ki je v ogrski državi organiziral reden domači tisk v zelo nemogočih in skoraj neizvedljivih okoliščinah. Ustanovil je Marijin list in Novine ter bil dolga leta urednik Kalendarja Srca Jezušovoga  in Marijikinega ogračeka. V pokoju Klekl ni počival, nasprotno, ob skrbi za periodiko in versko-moralni skrbi tako za vernike kot tudi izseljence, je med leti 1920 in 1929 postal celo narodni poslanec SLS v ustavodajni skupščini kraljevine SHS. Vedno je nastopal le kot duhovnik, ki se je zavzemal za ohranitev slovenstva v Slovenski krajini in vestno izpolnjeval duhovniške dolžnosti. Ob tem je delal še na karitativnem področju in v sociali, spovedoval po župnijah, pridigal, vodil tretji red in skrbel, da so Novine dobile globoko krščansko vsebino.
 
Jožef Klekl je bil vzgojitelj naroda. S svojim delovanjem na različnih področjih je ustvarjal javno mnenje, prepričane in miselnost, ki so pomembno vplivali na celotno vzgojo prekmurskega ljudstva.
Z našimi kraji je Klekl zelo močno povezan, saj je tu slovstveno in publicistično največ ustvarjal in preživel največ let. Njegovo življenje in delo na začetku 20. stoletja je pomembno zaznamovalo kulturno, socialno, družbeno, politično, duhovno, materialno in versko življenje tukajšnjih prebivalcev. Ne le naših ljudi, ampak ljudi celotne Slovenske krajine. Danes se v Kleklovem domu nahaja sedež občine in nekaterih drugih ustanov, nekoč pa je tu delovala nižja gimnazija. V Župnijskem domu svete družine se nahaja Kleklova knjižnica, po njem je v Črenšovcih poimenovan tudi trg.

Predsednik Republike Slovenije od leta 2010 vsako leto ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ob spomeniku Jožefa Klekla st. pred stavbo Občine Črenšovci položi venec.

branik 9 1