JENAMENA POMAGA 2023 – SPOROČILO ZA JAVNOST

on .

banner jf 2023 pomaga

20230819 

Spoštovani,

Organizacijski odbor Jenamena festa 2023 »JENAMENA POMAGA« z veseljem sporoča, da je dobrodelni Jenamena fest uspešno pomagal družinam, ki so bile prizadete v poplavah v znesku 14.000,00 EUR.

Na srčni točki Jenamena festa je bilo zbranih 8.025,00 EUR denarnih sredstev. Organizatorji festivala pa smo celoten presežek prihodkov prav tako namenili prizadetim v poplavah. K znesku presežka prihodkov pa smo dodali še del društvenih sredstev in tako dobrodelni znesek zaokrožili na skupnih 14.000,00 EUR.

Zahvaljujemo se Občinski gasilski zvezi Črenšovci, ki je partnersko pristopila in nudila vso potrebno podporo in pomoč pri zbiranju in razdelitvi sredstev pomoči potrebnim družinam. Enaka zahvala gre tudi odboru, ki je skrbel za razdelitev sredstev.

V Občini Črenšovci smo neposredno pomagali 5 družinam iz Dolnje Bistrice, 3 družinam iz Srednje Bistrice in eni družini iz Gornje Bistrice. Pomoči je bila deležna družina iz Prevalj, ki je utrpela večjo škodo in družina iz Mežice, ki je v poplavah izgubila hišo. Del dobrodelno zbranih sredstev je bil namenjen Občinski gasilski zvezi za nabavo nujno potrebne opreme za pomoč in reševanje. Dokumentacijo o zbiranju in razdelitvi sredstev hrani Občinska gasilska zveza Črenšovci.

Zahvala obiskovalcem Jenamena pomaga 2023, ki smo s skupnimi močmi, z dobrim namenom, z izkazano srčnostjo in občutkom solidarnosti stopili skupaj za sočloveka. Zahvaljujem se vsem, ki ste nas pri tem vzpodbujali in izkazovali naklonjenost ideji, da skupaj zmoremo. Veseli smo, da smo preko letošnjega festivala uspeli z dobrim namenom utrditi naše prijateljske vezi.

Zahvaljujemo se tudi dobitnici Jenamena biciklina, ki je sledila ideji letošnjega Jenamena festa in kolo, ki ga je dobila v žrebu na festivalu, podarila družini iz Savinjske doline, ki je v poplavah izgubila skoraj vse.

banner jf 2023 pomaga

Vsakemu posebej in vsem skupaj velik JENAMENA HVALA!

Zahvala gre tudi vsem partnerjem jenamena festa; sponzorjem od blizu in daleč, glasbenim izvajalcem, ki so se odpovedali honorarja, medijem, ki so sledili ideji in skrbeli za promocijo dogodka.
Velika hvala pa ob koncu vsem članom Kulturno-turističnega društva in številnim prostovoljcem od blizu in daleč, ki ste s svojim nesebičnim prostovoljnim delom omogočili, da smo Jenamena fest izvedli tako srčno in predano. Poleg sredstev smo podarili tudi svoje srce. Vse dobro vam želimo.

Kulturno-turistično društvo Črenšovci
Organizacijski odbor Jenamena festa