BOVJAŠ MIRKO

Bovjaš (mali rihtar) je zaščitni znak JENAMENA FESTA in vsako leto vabi na Jenamena fest v Črenšovce.

Jenamena fest 2009 smo posvetili zgodovinski raziskavi bovjaša in na letošnjem JENAMENA FESTU bomo predstavili knjižno publikacijo Inda je po Čerenšovcaj hodo bovjaš pa valištre okrog noso …

 

2007 2008 2010

Tudi letos bo Mirko krenil na pot. Ga želite srečati na njegovi poti in videti, kako je bovjaš v preteklosti opravljal svoje delo? Spremljajte bovjaša Mirka!.

RAZGLAS!

Jenamena kak mi je vroče. San jako žmetno klačo ali san priklačo do vas. San pa prišel pu ednon leti med vas bovnjaš Mirko, ka van man nekaj važnuga za povedati. 

Oprvin.

Kak znate de 17. državni svetek. 92 leti je minoulo, kak smo Slovenci na tun Kraji Müre pud Jugoslavijo spadnuli. Zato mo v Črenšovcaj fse fele gor držali. Ob pol petij odvečera de na Dolnjoj Bistrici pokop Maistrovoga borca, duhovnika, pa publicista Jožefa Godine, šteri je mrl pa bül zakopani v Avstriji, zaj de pa v domačo zemlo djani. Ob šestij odvečera de v kulturnoj dvorani v Čerenšovcaj okrogla miza od kulture, na šteroj du eminentni gostje gučali. Ob osmij pa de v športnun parki občinska priredijtev ob državnun prazniki z naslovon Od negda smo tü veseli, ponosni lidje. Prijte, nede van žal.

Obdrügin.

V Črenšovcaj de se ži eden den pu tun zgodo JENAMENA FEST. 5. po redi! Pa ka se ži pet lejt poznamo, bi bül pravi čas za gostüvanje! Tak mo v četrtek na odri pukazali, ka se je delalo pred gostüvanjun. Kak je oča sijni tanače daval prle kak je šal vogledi, kak je te Francek vogledi šal s kumon pa su si zgučali za ženijtev, kak je pozvačin okroug hodo, kak se je bala redijla, pa kak se je po robačo šlo. V soboto mo pa te pravo gostüvanje gor držali. Posnihalija de slovo povejdala, gostüvanjci du za prejdnjin stolon sideli, guči du se vršijli, pa snehi du venček dol jemali.

Ka van malo šče raztolmačin pu kakšen redi de se jenamena fest v Čerenuvcaj zgodu. V četrtek de najprle igra, kak san ži pravo. Ob 19. V športnun parki v Čerenšovcaj. Ob pol devetij du pa dečki iz Aeternuma spejvali. Uni van tak fajn denejo. Dalmatinske pa sakojačke. Prije pa te čüli. Nikaj nej trbej plačati.

V petek du se za deco žabe ženile. To de van takša edna predstava za deco, dele du pa deca v delavnicaj cmejere pleli pa se fele fajte delali. Ob petij odvečera du se župani, novinari pa obrtniki za labdof naganjali. Pa mlade mažoretke du skakale. Na ob sedmij de mednarodni folklorni festival. Plesci z Madžarske, pa Hrvaške du brüsili pete. Pa šče naši domači du zaplesali. Te de pa jenamena veselica, na šteruj du špilali dečki blue planet.

V soboto, kda stanete, te nazaj v Črenšovce lejko prijdete. Ži zaran du se nešterni na fuzbalskun turniri naganjali, ob pol ednij se upokojenci fküp dobijo na obedi. Kislo zelje pa pečenice du jeli. Dimeki pa Pücki, šteri majo stare bicikline, kak je, du se na reli pelali. Odvečera du se sakojačke igre godijle. Jenamena šah, jenamena balinanje, jenamena olimpijada pa jenamena vože du vlekli, ka mu vidli, što je največ graja v zadnjen leti pojo. Ob trej odvečera du stojnice postavlene, ge te lejko puno fsega vidli. Čebelare, pa kak se pozvačin delal, pa ka je znan ka de se gor djano. Večer de se šče gostüvanje za prejdnjin stolon zgodilo, pa certifikate mo podejlili rokodelkan, te mu pa du zajtra plesali na veselici tak, kak de nan Avantura špilala.

Za jesti pa piti se nej trbej bojati, ka smo koline že opravili pa po vijno smo tüdi hodili. Tak kak na gostüvanji, de sega zadosta. Külje mo kuhali, pa krapce pa kukarčne pugače, perece pa tepke.

Dosta san gučal, pa či ste si nej kaj zapomnili, man eti pelde za vas, lejko pa novine dobijte. Samo ka skunčan.

Sikak prijte na v Črenšovce na svetek v srejdo pa na JENAMENA FEST V v četrtek, petek pa soboto, 18. 19. pa 20. avgusta toga leta, ka mo fkup fse tou vidli pa doživeli, te vidli ka van nede žal. Si mu si gučali: JENAMENA KAK JE FAJN BILO, KA BI ŠČE BAR DRÜGO LETO NEJ TAK DELEČ BILO. To van garantejra bovnjaš Mirko.