Spominska soba Jožefa Godine na Godinovi domačiji

DOLNJA BISTRICA 89, OBČINA ČRENŠOVCI

Kontakt/informacije
Dragica Godina: 03 541 73 77 ali 041 335 383
Darinka Godina: 02 570 13 95 ali 031 253 796

Godinova domačija Dolnja Bistrica 89 je bila leta 2003 vpisana v Register kulturne dediščine Slovenije s področja arhitekture.

V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine 2013 in 100-letnice konservatorske stroke na slovenskem 22. septembra 2013 so odkrili na Godinovi hiši Jožefu Godini (Dolnja Bistrica 1898–1986, Gradec), Maistrovemu borcu za priključitev prekmurskih Slovencev k matičnemu narodu v letih 1918–1919, duhovniku in publicistu, najstarejšemu sinu Marka in Marije Godina, roj. Dómaj, spominsko ploščo ob 115-letnici njegovega rojstva. Prireditev je bila povezana še z otvoritvijo spominske sobe na Godinovi domačiji s stalno razstavo o njegovem življenju in delu.

Dolnja Bistrica je bila v letih 1918–1919 prvo osvobojeno ozemlje v Prekmurju. V okviru državnega praznika združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 17. avgusta 2011 so bili preneseni posmrtni ostanki Jožefa Godina iz Pliberka v Avstriji v domovino, na domače dolnjebistriško pokopališče, kjer je želel biti pokopan.

K.G.